هاست ارزان

Host C1

فضا 200 مگابایت ، پهنای باند 5000 مگابایت ، دامنه رایگان ندارد ، امکانات نامحدود

Host C2

فضا 500 مگابایت ، پهنای باند 7000 مگابایت ، دامنه رایگان ندارد ، امکانات نامحدود

Host C3

فضا 1000 مگابایت ، پهنای باند 10000 مگابایت ، دامنه رایگان دارد ، امکانات نامحدود

Host C4

فضا 2000 مگابایت ، پهنای باند 20000 مگابایت ، دامنه رایگان دارد ، امکانات نامحدود

Host C5

فضا 5000 مگابایت ، پهنای باند 50000 مگابایت ، دامنه رایگان دارد ، امکانات نامحدود

Host C6

فضا 10,000 مگابایت ، پهنای باند 100,000 مگابایت ، دامنه رایگان دارد ، امکانات نامحدود

Host C7

فضا 15,000 مگابایت ، پهنای باند 200,000 مگابایت ، دامنه رایگان دارد ، امکانات نامحدود

Powered by WHMCompleteSolution