هاست ارزان

Host C1

فضا 200 مگابایت ، پهنای باند نامحدود ، دامنه رایگان ندارد

Host C2

فضا 500 مگابایت ، پهنای باند نامحدود ، دامنه رایگان ندارد ، امکانات نامحدود

Host C3

فضا 1000 مگابایت ، پهنای باند نامحدود ، دامنه رایگان دارد

Host C4

فضا 2000 مگابایت ، پهنای باند نامحدود ، دامنه رایگان دارد

Host C5

فضا 5000 مگابایت ، پهنای باندنامحدود ، دامنه رایگان دارد

Host C6

فضا 10,000 مگابایت ، پهنای باند نامحدود ، دامنه رایگان دارد

Host C7

فضا 15,000 مگابایت ، پهنای باندنامحدود ، دامنه رایگان دارد

Hoct C8

فضا 20,000 مگابایت ، پهنای باندنامحدود ، دامنه رایگان دارد

Hoct C9

فضا 25,000 مگابایت ، پهنای باندنامحدود ، دامنه رایگان دارد

Powered by WHMCompleteSolution