هاست وردپرس

هاست وردپرس W1

فضا 1000 مگابایت ، پهنای باند نامحدود ، دامنه رایگان دارد، امکانات نامحدود

هاست وردپرس W2

فضا 2000 مگابایت ، پهنای باند نامحدود ، دامنه رایگان دارد ، امکانات نامحدود

هاست وردپرس W3

فضا 5000 مگابایت ، پهنای باند نامحدود ، دامنه رایگان دارد ، امکانات نامحدود

هاست وردپرس W4

فضا 10000 مگابایت ، پهنای باند نامحدود ، دامنه رایگان دارد ، امکانات نامحدود

هاست وردپرس W6

فضا 15,000 مگابایت ، پهنای باند نامحدود ، دامنه رایگان دارد ، امکانات نامحدود

هاست وردپرس W5

فضا 20,000 مگابایت ، پهنای باند نامحدود ، دامنه رایگان دارد ، امکانات نامحدود

Powered by WHMCompleteSolution