هاست ریسلر

Reseller A

فضا 10 گیگابایت ، پهنای باند نامحدود ، دامنه رایگان (در صورت پرداخت سالیانه) دارد ، امکانات نامحدود

Reseller B

فضا 30 گیگابایت ، پهنای باند نامحدود ، دامنه رایگان (در صورت پرداخت سالیانه) دارد ، امکانات نامحدود

Reseller C

فضا 50 گیگابایت ، پهنای باند نامحدود ، دامنه رایگان (در صورت پرداخت سالیانه) دارد ، امکانات نامحدود

Reseller D

فضا 100 گیگابایت ، پهنای باند نامحدود ، دامنه رایگان (در صورت پرداخت سالیانه) دارد ، امکانات نامحدود

Reseller E

فضا 200 گیگابایت ، پهنای باند نامحدود ، دامنه رایگان (در صورت پرداخت سالیانه) دارد ، امکانات نامحدود

Special Reseller

فضا 5 گیگابایت ، پهنای باند نامحدود ، امکانات نامحدود

نمایندگی درصدی

Powered by WHMCompleteSolution