هاست جوملا

هاست جوملا J2

فضا 500 مگابایت ، پهنای باند نامحدود ، دامنه رایگان ندارد ، امکانات نامحدود

هاست جوملا J3

فضا 1000 مگابایت ، پهنای باند نامحدود ، دامنه رایگان دارد ، امکانات نامحدود

هاست جوملا J4

فضا 2000 مگابایت ، پهنای باند نامحدود ، دامنه رایگان دارد ، امکانات نامحدود

هاست جوملا J5

فضا 5000 مگابایت ، پهنای باند نامحدود ، دامنه رایگان دارد ، امکانات نامحدود

هاست جوملا J6

فضا 10,000 مگابایت ، پهنای باند نامحدود ، دامنه رایگان دارد ، امکانات نامحدود

هاست جوملا J7

فضا 15,000 مگابایت ، پهنای باند نامحدود ، دامنه رایگان دارد ، امکانات نامحدود

هاست جوملا J8

فضا 20,000 مگابایت ، پهنای باند نامحدود ، دامنه رایگان دارد ، امکانات نامحدود

Powered by WHMCompleteSolution